MILYEN NYERÉSI ESÉLYEKKEL LEHET SZÁMOLNI A 100%-OS NAPELEMES PÁLYÁZAT KAPCSÁN?

MILYEN NYERÉSI ESÉLYEKKEL LEHET SZÁMOLNI A 100%-OS NAPELEMES PÁLYÁZAT KAPCSÁN?
2021.10.20.

Az előzetes kiíráshoz képest sok minden változott, az értékelési rendszer teljesen átalakult az előzetes kiíráshoz képest. Nem a beadási sorrend számít már, és nem fogják lezárni a pályázatot, ha kimerül a keret, hanem azok között osztják szét a támogatási összeget, akik a legmagasabb pontszámot kapják (az azonos pontszámot szerzőknél már számít a beadási sorrend).

 A pontozás nagyon egyszerű:

a) GYERMEKEK SZÁMA SZERINT (az ingatlanban 2021. augusztus 30.-i állapot szerint állandó lakcímmel rendelkező, 18. életévüket be nem töltött személyek):
- nincs gyermek: 1 pont
- 1 gyermek: 2 pont
- 2 gyermek: 3 pont
- 3 vagy több gyermek: 4 pont

b) TERÜLET FEJLETTSÉGE SZERINT (a támogatásban részesíteni kívánt ingatlan fekvése szerinti járás fejlettsége a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014, (XI. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján):
- nem minősül kedvezményezett járásnak: 1 pont
- csak kedvezményezett járás: 2 pont
- csak fejlesztendő járás: 3 pont

Ez azt jelenti, hogy ha a jogszabály alapján nem minősül kedvezményezett járásnak, akkor 1 pont jár, ha már kedvezményezett járásnak számít, akkor 2 pontot kap a pályázó, ha viszont fejlesztendő járásnak minősül (még nagyobb rászorultsági fok a térség adottságai alapján), akkor 3 pontot kap.

ÍGY TEHÁT A GYERMEK NÉLKÜL, FEJLETT RÉGIÓBÓL PÁLYÁZÓK (PL. FŐVÁROS ÉS AGGLOMERÁCIÓ, DUNÁNTÚLI MEGYESZÉKHELYEK) 2 PONTOT KAPNAK, MÍG A 3 GYERMEKKEL VIDÉKI, NEHÉZ SORSÚ TÉRSÉGBŐL PÁLYÁZÓK 7 PONTOT.

Ez nagy különbség az esélyeket illetően a pontszámok csökkenő sorrendbe rendezése során!

Véleményünk szerint például Budapesten azok a pályázók, ahol a háztartásban nem él legalább 2 vagy 3 gyermek, nagy valószínűség szerint esélytelenek a pályázat elnyerésére...

A vidéki térségek esetében pedig szintén a sok gyerekes családok indulnak nagy eséllyel, de itt nagy szerepet kap a járás elmaradottsága. A település lista besorolás a 290/2014, (XI. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található.

 

További nagyon fontos tudnivalók:

- CSAK A KERESŐ RÉSZTULAJDONOSOK ÁTLAG JÖVEDELME SZÁMÍT:

az ingatlan tulajdonosainak éves átlag bruttó jövedelme 0-4.800.000 FT között lehet, DE az állandó lakcímmel/tartózkodási hellyel oda bejelentettek számával nem kell számolni az egy főre jutó jövedelemnél! Akinek nem volt 2020-ban jövedelme, nem szerepeltethető a képletben a nevezőben!

Példa: Adott ingatlannak 3 személy a tulajdonosa, melyből „A” személy 2020. évi jövedelme 4.000.000 Ft, „B” személy 5.500.000 Ft, „C” személy pedig nem rendelkezett jövedelemmel. Ekkor a számításnál C személyt nem kell figyelembe venni, 4.000.000 + 5.500.000 = 9.500.000; 9.500.000 / 2 = 4.750.000 Ft, tehát az egy főre jutó összevont jövedelemre vonatkozó szabálynak a példában szereplő személyek megfelelnek.

MAXIMUM 5 KWP NAPELEM, DE NEM LEHET TÖBBI MINT AMIT A TAVALYI ÉVES FOGYASZTÁS INDOKOL:

A pályázatható napelem rendszer maximális méretét 2 feltétel is meghatározza:
1) a névleges beépített teljesítménye nem haladja meg a pályázat által érintett ingatlanban pályázat beadását megelőző elszámolási év éves fogyasztás kWh-ban kifejezett összegének 1100-zal elosztott értékét (pl. tavalay 4500 kWh volt a háztartás éves fogyasztása, így 4500 / 1100 = 4,09 kWp lehet a maximális napelem méret!
2) de így sem lehet 5 kWp-nél nagyobb napelem rendszert  lehet! (a névleges teljesítmény a napelemeke összesített teljesítményét jelenti, vagyis nem az invertert jelenti)

- INFRA- VAGY FŰTŐPANELRE CSAK KIEGÉSZÍTŐ FŰTÉSKÉNT LEHET PÁLYÁZNI:

Infra- és fűtőpanelek kizárólag kiegészítő fűtésként támogathatók, azaz ingatlanonként legfeljebb 2 db infra- vagy fűtőpanel kiépítése támogatható egyenként legfeljebb 6 m2 nagyságú helyiség fűtésére! A pályázat így egyértelműen a klímás (levegő-levegő) és hőszivattyús (levegő-víz) fűtést helyezi előtérbe. Víz-víz, föld-víz hőszivattyús-, illetve napkollektoros rendszerek is pályázhatóak, de ezek hatékonyságát energetikus számításával kell alátámasztani. 

- KOMPLEX PROJEKT ESETÉBEN A NYÍLÁSZÁRÓKAT VIZSGÁLNI KELL, TILTÓ FELTÉTEL KERÜLT BE:

Nagyon fontos új tiltó feltétel, miszerint fűtéskorszerűsítésre nem, de csak napelemre nyújtható támogatás azon ingatlan korszerűsítéséhez (itt pontosítottuk a cikket!), amelyben a beruházással érintett ingatlanban a pályázat benyújtásakor található fűtött és fűtetlen teret elválasztó nyílászárók legalább fele (nyílászárók felületében kifejezve, amit az energetikai tanúsítvány tartalmaz) megfelel a hatályos jogszabályban foglalt követelményértékeknek.

- FÖLDI TARTÓSZERKEZET ÉS SZIGETÜZEMŰ NAPELEM RENDSZER TILTOTT:

Szintén új tiltó feltételek, hogy nem nyújtható támogatás a hálózatra nem kapcsolódó, szigetüzemben működő napelemes rendszerek telepítésére, illetve talajra telepített napelemes rendszer kialakítása kapcsán. Utóbbit nagyon sokan kérdezték a társadalmi egyeztetés során, de ezek szerint kizárólag a tetőre telepített napelemre lehet támogatást kapni.

- MEGLÉVŐ NAPELEM RENDSZER BŐVÍTÉSE CSAK FŰTÉS KORSZERŰSÍTÉSNÉL LEHETSÉGES:

meglévő napelem rendszer bővítése akkor lehetséges, ha fűtés korszerűsítésre is pályázatunk, de így is csak 5 kWp névleges teljesítményig lehetséges a bővítés

 

A pályázat rövid, ám minden lényeges tartalmazó rövid kivonata innen tölthető le:

rovid-kivonat_rrf-2021-6-2-1-vegleges.pdf

 

Vissza