Ipari energia optimalizálása garantált megtérüléssel

Megtakarítási (pénzvisszafizetési) garanciával ∙ Átlagosan 1-3 éven belüli megtérüléssel

Megjelent a Borászati Pályázati felhívás!

2016.07.13.

2016-ban újra megjelenik a borászatokat támogató pályázat, mely keretén belül eszközbeszerzés, telephelyfejlesztés és energetikai beruházás támogatott.

pályázatok benyújtására 2016. szeptember 12. napjától van lehetőség.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 200 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.

Támogatható tevékenységek

A TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése) besorolás szerinti, mezőgazdasági terméknek minősülő (2204, 2209, 2307, 2308 KN kód szerinti) borászati termékek előállítására, kiszerelésére és tárolására vonatkozó projektek támogathatóak.

Önállóan támogatható tevékenységek
1. Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése, építéssel járó fejlesztési beruházások

 • Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, ill. habzó bor készítéshez, bor-, pezsgő- ,illetve habzó bor kezeléshez, tároláshoz, érleléshez és kiszereléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása vagy meglévő gépek, berendezések korszerűsítése, hatékonyabb berendezésre való váltása
 • A szőlőfeldolgozáshoz, valamint a borászati technológiához kapcsolódó üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy anyagtovábbításhoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése
 • A célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények létesítése

2. A borászati termékek értéknövelésével összefüggő, a környezeti erőforrás- hatékonyságot célzó fejlesztések támogatása. Anyag-, energia- víztakarékos, valamint a környezetterhelést egyéb módon csökkentő feldolgozási technológiák és működési módszerek bevezetése. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek, megújuló energiával működő technológiák

 • Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek
 • Egyéb környezetterhelést csökkentő tevékenységek
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

Önállóan nem támogatható tevékenységek

 • általános költségek
 • egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét
 • telepi infrastruktúra fejlesztése
 • ingatlan vásárlás
 • a termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése
 • fahordó vásárlás
 • bortároló tartálykapacitás bővítése

Nem támogatható

 • erőgépek, üzemen kívüli szállítóeszközök, üzemen kívüli anyagmozgatás gépeinek (pl. teherautó) beszerzése
 • a gönci hordónál (1,36 hl-nél) kisebb űrtartalmú fahordó vásárlás

forrás: http://materal.energiagazdasag.hu/palyazat/boraszat-palyazat-2016.html

vissza