Ipari energia optimalizálása garantált megtérüléssel

Megtakarítási (pénzvisszafizetési) garanciával ∙ Átlagosan 1-3 éven belüli megtérüléssel

Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP-1.2.6-8.3.

2016.11.02.

Mennyi a rendelkezésre álló forrás?
A keretösszeg 100 milliárd Ft,
- amelyből a vissza nem térítendőtámogatás keretösszege: 50 milliárd Ft
- a kölcsön keretösszege: 50 milliárd Ft.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 200-300 db.

Ki pályázhat?
Élelmiszeripari középvállalkozások,
(nem budapesti vagy pest megyei telephellyel!)
a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt teljes üzleti évvel, és
b) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását
megelőzőleg utolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 50 fővolt, és
c) amelyek esetében a projekt összköltsége nem haladja meg a támogatási kérelem
benyújtását megelőzőlegutolsó lezárt, teljes üzletiév értékesítés nettó árbevétel
kétszeresét, egyéni vállalkozók esetén az adóalapba beszámított bevétel kétszeresét,
d) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezetőgazdasági
társaságok, szövetkezetek, az SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek,
vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel
rendelkezőszövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezetőgazdasági társaságok fióktelepei.
Jogi forma szerint:
 kettős könyvvitelt vezetőjogi személyiségű gazdasági társaságok,
 SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek,
 szövetkezetek.

Mire lehet pályázni?
Önállóan támogatható tevékenységek
a) Új termelőeszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások
kialakítása.
A projekt összköltségének 20%-át el kell érnie!
Önállóan nem támogatható tevékenységek:
b) Infrastrukturális és ingatlan beruházás.
c) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági
termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének részbeni fedezése
megújuló energia előállításával.
d) A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belsőnyilvántartási-, és a vállalati
infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek
beszerzése.
e) Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések.
f) Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és
védelmének költsége.
g) Környezetirányítási, vezetési, hitelesítési és minősítési rendszerek bevezetése, tanúsíttatása,
hitelesítése, termékek környezetvédelmi minősítése.

vissza